ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lecken

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecken-, *lecken*
German-Thai: Longdo Dictionary
lecken(vt) |leckte, hat geleckt, etw.(A)| เลีย(ด้วยลิ้น) เช่น Mein Hund leckt gern die Hand. สุนัขของฉันชอบเลียมือ, See also: S. schlecken,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lecken; schlecken | leckend | geleckt | leckt | leckteto lick | licking | licked | licks | licked [Add to Longdo]
leckento leak [Add to Longdo]
lecken (Katze)to sleek (cat) [Add to Longdo]
leckendlambent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lecken /lɛkən/
   to leak; to lick

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top