ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieb

L IY1 B   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieb-, *lieb*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
I don't even know how to say half the words in this prayer book that's named for lieberman's wife.ฉันไม่เคยรู้เลย ทำไงให้พูดแค่ครึ่งนึงในสมุดสวด นั้นชื่อสำหรับเมียของไลเบอร์แมน Seder Anything (2009)
What is this from, my Liebchen?เจ๋งสุดๆ ตั้งแต่ที่เคยเจอมา Just Go with It (2011)
No. Oh, no, no, liebchen.ไม่ โอ้ไม่นะ ไม่ ไม่นะ ลูกรัก Welcome Back, Jim Gordon (2015)
My liebchen is here!ยอดรักของข้ามาแล้ว! Alice Through the Looking Glass (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEB    L IY1 B
LIEBE    L IY1 B
LIEBL    L IY1 B AH0 L
LIEBEL    L IY1 B AH0 L
LIEBIG    L IY1 B IH0 G
LIEBER    L IY1 B ER0
LIEBLER    L IY1 B L ER0
LIEBERT    L IY1 B ER0 T
LIEBELT    L IY1 B EH0 L T
LIEBMAN    L IY1 B M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieblosigkeit {f}uncharitableness [Add to Longdo]
Liebäugelnde {m,f}; Liebäugelnderogler [Add to Longdo]
Liebdienerei {f}cajolery [Add to Longdo]
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}lovableness [Add to Longdo]
Liebesapfel {m}; Teufelsapfel {m}mandrake [Add to Longdo]
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}love letter [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}billet-doux [Add to Longdo]
Liebeserklärung {f}declaration of love [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
恋の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋文[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]
愛想[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lieb /liːp/
   brave; dear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top