ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

löcher

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -löcher-, *löcher*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
เหยี่ยวเคสเตรล[n. exp.] (yīo Khēsátrēl) EN: Common Kestrel ; Eurasian Kestrel   FR: Faucon crécerelle [m] ; Crécerelle des rochers [f] ; Crécerelle des clochers [f] ; Crécerelle d’Europe [f] ; Émouchet [m] ; Faucon cresserelle [m] ; Émouchet rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCHER    L AA1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löcher bekommen; löchrig werdento hole [Add to Longdo]
Löcher in die Luft starren [übtr.]to stare into space [Add to Longdo]
Löcherstrom {m} (Halbl.)hole current [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穴あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Löcher /lœçr/ 
   holes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top