ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kugelschreiber

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kugelschreiber-, *kugelschreiber*
German-Thai: Longdo Dictionary
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}ballpoint; ballpoint-pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}ball pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}; Stift {m}Biro [tm] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kugelschreiber /kuːgəlʃraibr/ 
   ball pen; ballpoint-pen; biro

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top