ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junge

JH AH1 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junge-, *junge*
Possible hiragana form: じゅんげ
CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGE    JH AH1 NG
JUNGER    JH AH1 NG ER0
JUNGELS    JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGERS    JH AH1 NG ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
jungen, See also: junge
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
junge Eicheoaklett [Add to Longdo]
junge Hundepups [Add to Longdo]
junge Leuteyouths [Add to Longdo]
junge Vögelsqueakers [Add to Longdo]
jungenhaft; knabenhaft {adj}boyish [Add to Longdo]
junger Baum; junge Bäumesapling [Add to Longdo]
junger Schwancygnet [Add to Longdo]
junger Vogelsqueaker [Add to Longdo]
junges Ehepaarbrides [Add to Longdo]
Junge, Junge!Boy, oh boy! [Add to Longdo]
Jungen sind nun einmal so.Boys will be boys. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閏月[うるうづき;じゅんげつ, uruuduki ; jungetsu] (n) intercalary month [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
旬月[じゅんげつ, jungetsu] (n) month and ten days; ten months; short time [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] (n) {comp} low-level language [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]
若手[わかて, wakate] junger_Mann, junges_Mitglied [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] junger_Mann, Jugendlicher, Jugend [Add to Longdo]
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge /juŋə/
   boy; oh boy!

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge /juŋə/ 
   boy; youngster

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge! /juŋə/
   boy; oh boy!

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top