ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Japan's ODA l [...] of 2% or so.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Japan's ODA l [...] of 2% or so.-, *Japan's ODA l [...] of 2% or so.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Japan ( JH AH0 P AE1 N)'s ( EH1 S) ODA ( OW1 D AH0) largely ( L AA1 R JH L IY0) consists of ( K AH0 N S IH1 S T S AH1 V) concessionary ( K AH0 N S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0) yen ( Y EH1 N) credit ( K R EH1 D AH0 T) repayable ( R IY0 P EY1 AH0 B AH0 L) in ( IH0 N) 30 years ( Y IH1 R Z), carrying ( K AE1 R IY0 IH0 NG) an ( AE1 N) interest ( IH1 N T AH0 R EH2 S T) rate ( R EY1 T) of ( AH1 V) 2% or so ( AO1 R S OW1).

 


  

 
Japan
  • ญี่ปุ่น: ประเทศญี่ปุ่น [Lex2]
  • ประเทศญี่ปุ่น[Lex2]
  • ประเทศญี่ปุ่น [LongdoDE]
  • (จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น. ###S. Nippon [Hope]
  • (n) ประเทศญี่ปุ่น [Nontri]
  • /JH AH0 P AE1 N/ [CMU]
  • (n) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
  • (v) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
s
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19[Lex2]
  • (เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
  • /EH1 S/ [CMU]
  • (n) /'ɛs/ [OALD]
ODA
  • /OW1 D AH0/ [CMU]
largely
  • โดยส่วนมาก: โดยส่วนใหญ่ [Lex2]
  • อย่างมากมาย: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล [Lex2]
  • (ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป ###S. mostly,generally [Hope]
  • (adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป [Nontri]
  • /L AA1 R JH L IY0/ [CMU]
  • (a) /l'aːʤliː/ [OALD]
consists of
    [consist of]
  • ประกอบด้วย[Lex2]
concessionary
  • (คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน [Hope]
  • /K AH0 N S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
yen
  • ชื่อเงินสกุลของญี่ปุ่น: เงินเยน [Lex2]
  • ความต้องการ: ความปรารถนาอย่างแรงกล้า, ความอยาก [Lex2]
  • (เยน) n. ชื่อเหรียญเงินตราของญี่ปุ่น ใช้สัญลักษณ์ว่า Y,ความต้องการ,ความอยาก vi. ต้องการมาก,อยาก pl. yen [Hope]
  • /Y EH1 N/ [CMU]
  • (v) /j'ɛn/ [OALD]
credit
  • การซื้อเชื่อ[Lex2]
  • ความไว้วางใจ[Lex2]
  • จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี[Lex2]
  • ชื่อเสียง[Lex2]
  • เชื่อถือ[Lex2]
  • ฐานะทางการเงิน[Lex2]
  • ยอดคงเหลือในบัญชี[Lex2]
  • ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ[Lex2]
  • ลงบัญชีรายรับ[Lex2]
  • สินเชื่อ[Lex2]
  • หน่วยกิต[Lex2]
  • (เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ [Hope]
  • (n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ [Nontri]
  • (vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ [Nontri]
  • /K R EH1 D AH0 T/ [CMU]
  • /K R EH1 D IH0 T/ [CMU]
  • (v) /kr'ɛdɪt/ [OALD]
repayable
  • ซึ่งชำระคืน: ซึ่งจ่ายเงินคืน [Lex2]
  • /R IY0 P EY1 AH0 B AH0 L/ [CMU]
  • (j) /r'ɪp'ɛɪəbl/ [OALD]
in
  • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
  • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
  • ใน: ข้างใน [Lex2]
  • ไม่[Lex2]
  • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
  • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
  • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
  • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
  • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
  • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
  • /IH0 N/ [CMU]
  • /IH1 N/ [CMU]
  • (n) /ɪn/ [OALD]
years
  • นาน: นานมาก [Lex2]
  • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
  • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
  • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
  • /Y IH1 R Z/ [CMU]
  • (n) /j'ɜːʳz/ [OALD]
    [year]
  • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
  • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
  • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
  • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
  • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
  • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
  • /Y IH1 R/ [CMU]
  • (n) /j'ɜːʳr/ [OALD]
carrying
  • /K AE1 R IY0 IH0 NG/ [CMU]
  • /K EH1 R IY0 IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /k'ærɪɪŋ/ [OALD]
    [carry]
  • การขนส่ง[Lex2]
  • ขนส่ง: บรรทุก [Lex2]
  • ขยายไปสู่[Lex2]
  • จดทะเบียน: ลงทะเบียน [Lex2]
  • ชักนำทางความรู้สึก[Lex2]
  • เดินทาง[Lex2]
  • ตั้งครรภ์: ท้อง, อุ้มท้อง [Lex2]
  • ถือไว้: หอบไว้ [Lex2]
  • บรรจุ: ใส่ [Lex2]
  • บอกข่าว: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล [Lex2]
  • แบก: แบกรับ, รับ [Lex2]
  • ประพฤติ: ปฎิบัติตัว [Lex2]
  • เป็นสื่อนำ: นำพาไป [Lex2]
  • พก[Lex2]
  • มี (โทษ, ค่าปรับ)[Lex2]
  • ยึด (รองรับน้ำหนัก)[Lex2]
  • ระยะ[Lex2]
  • ส่ง (จดหมาย)[Lex2]
  • สนับสนุน: ค้ำจุน [Lex2]
  • (แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป [Hope]
  • (vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง [Nontri]
  • /K AE1 R IY0/ [CMU]
  • /K EH1 R IY0/ [CMU]
  • (v) /k'æriː/ [OALD]
an
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
  • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
  • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
  • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
  • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
  • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
  • abbr. Anglo- Norman [Hope]
  • /AE1 N/ [CMU]
  • /AH0 N/ [CMU]
  • (cc) /æn/ [OALD]
  • (dt) /ən/ [OALD]
    [a]
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
  • ของ[Lex2]
  • บน[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
  • ออก[Lex2]
  • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
  • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
  • /AH0/ [CMU]
  • /EY1/ [CMU]
  • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
  • (dt) /ə/ [OALD]
interest
  • ความดึงดูง[Lex2]
  • ความสนใจ: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น [Lex2]
  • ทำให้เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม [Lex2]
  • ทำให้สนใจ[Lex2]
  • ผลประโยชน์: ดอกเบี้ย [Lex2]
  • (อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม ###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
  • (n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย [Nontri]
  • (vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
  • /IH1 N T AH0 R EH2 S T/ [CMU]
  • (v) /'ɪntrəst/ [OALD]
rate
  • อัตราความเร็ว: อัตราเร็ว, ความเร็ว [Lex2]
  • ราคา: อัตรา [Lex2]
  • อัตราต่อหน่วย[Lex2]
  • ตีราคา: ประมาณราคา [Lex2]
  • ประเมินค่า[Lex2]
  • จัดลำดับ[Lex2]
  • (เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ [Hope]
  • (vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า [Nontri]
  • /R EY1 T/ [CMU]
  • (v) /r'ɛɪt/ [OALD]
of
  • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
  • /AH1 V/ [CMU]
  • /AH0 V/ [CMU]
  • (in) /ɒv/ [OALD]
or so
  • ประมาณ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top