ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeopardizes

JH EH1 P ER0 D AY2 Z IH0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeopardizes-, *jeopardizes*, jeopardize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Penny has dragged a chair in off the street whose unknown provenance jeopardizes the health and welfare of every resident in our building.เพ็นนีลากเก้าอี้มา จากที่อื่น ทำให้เสี่ยงติดเชื้อต่อ The Infestation Hypothesis (2011)
Raiding my samples cupboard not only enables you, it jeopardizes my license, so, uh... seven pills.ฉันเอายามาจากตู้... มันก็มากพอ ที่จะทำให้ฉันถูกยึดใบรับรองแพทย์ได้ อืม ครั้งนี้แค่ 7 เม็ด Grace (2011)
Your plan jeopardizes the existence of us all.แผนของเจ้า เสี่ยงต่อการมีตัวตนของพวกเราทุกคน You're the One That I Haunt (2011)
Your plan jeopardizes the existence of us all.แผนของเจ้าเสี่ยงต่อความมีตัวตน ของเราทุกคน Going Dutch (2011)
I can take a joke. It's just,when it jeopardizes my results...ฉันรับได้เรื่องเล่นสนุกน่ะ แต่ถ้ามันทำให้งานเสีย... Cheating Death (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEOPARDIZES    JH EH1 P ER0 D AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeopardizes    (v) ʤˈɛpədaɪzɪz (jh e1 p @ d ai z i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top