ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italie

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italie-, *italie*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā phayāban) FR: frais hospitaliers [mpl]
ภาษาอิตาลี[n. exp.] (phāsā Itālī) EN: Italian   FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ภาษาอิตาเลี่ยน[n. exp.] (phāsā Itālīen) EN: Italian   FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ประเทศอิตาลี[n. prop.] (Prathēt Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
หญิงชาวอิตาลี[n. prop.] (yingchāo Itālī) FR: Italienne [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Italien {n} [geogr.]Italy (it) [Add to Longdo]
Italiener {m}; Italienerin {f}Italian [Add to Longdo]
italienisch {adj}Italian [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  Italie /itali/ 
   Italy

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top