ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

is that what you're saying

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -is that what you're saying-, *is that what you're saying*, is that what you're say
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that what you're saying?นั่นคือสิ่งที่คุณพูด? The Shawshank Redemption (1994)
Is that what you're saying?นายจะบอกว่าอะไร ? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
-And I won't, is that what you're saying? -I don't know. I have no idea.แต่ฉันทำไม่ได้ คุณจะพูดแบบนั้นหรอ / ผมไม่รู้ Julie & Julia (2009)
Is that what you're saying?หมายความว่างั้นใช่มั้ย? When the Levee Breaks (2009)
Is that what you're saying?นั่นใช่มั้ยที่จะพูด Dare (2009)
Is that what you're saying?- คุยกับฉันไม่สนุกรึไง Bride Wars (2009)
- Is that what you're saying to me?- Is that what you're saying to me? Hot Tub Time Machine (2010)
Because of my background is that what you're saying?เพราะภูมิหลังของผม จะบอกว่าแบบนั้นใช่ไหม? I Haven't Told You Everything (2010)
Is that what you're saying?Is that what you're sayingCaged Heat (2010)
Is that what you're saying?นั้นคือที่แต่พูดใข่มั๊ย Kill or Be Killed (2010)
Is that what you're saying?ท่านกำลังพูด เช่นนั้นใช่ไหม Baelor (2011)
Is that what you're saying?หรือนั่นเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะบอก? The Crimson Ticket (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top