ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infektion

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infektion-, *infektion*
German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
infektion (n ) การติดเชื้อ
infektion (n ) การติดเชื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infektionskrankheit {f}infectious disease [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  infektion
   infection

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top