ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i try to give [...] uch as i can.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i try to give [...] uch as i can.-, *i try to give [...] uch as i can.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i try to give back as much as i can. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i try to give back as much as i can.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I try to give back as much as I can.ฉันอยากจะไปทั้นั่นอีก ถ้ามีโอกาศค่ะ Pilot (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

i ( AY1) try ( T R AY1) to ( T UW1) give back ( G IH1 V B AE1 K) as ( AE1 Z) much ( M AH1 CH) as ( AE1 Z) i ( AY1) can ( K AE1 N).

 


  

 
i
  • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
  • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
  • /AY1/ [CMU]
  • (n) /aɪ/ [OALD]
  • (n) /'aɪ/ [OALD]
try
  • พยายาม: ลอง [Lex2]
  • ทดสอบ: พิสูจน์, ทดลอง [Lex2]
  • ตรวจสอบ: ดู, ตรวจ [Lex2]
  • ทำให้เหลืออด[Lex2]
  • สอบสวนในศาล: พิจารณา [Lex2]
  • การทดลอง[Lex2]
  • การลอง[Lex2]
  • (ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test [Hope]
  • (n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ [Nontri]
  • (vi) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง [Nontri]
  • (vt) ทดลอง,ไต่สวน,ซ้อม,ทรมาน,พิจารณา,พยายาม [Nontri]
  • /T R AY1/ [CMU]
  • (v) /tr'aɪ/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
give back
  • คืน: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน [Lex2]
  • สะท้อนกลับ[Lex2]
  • ชดใช้[Lex2]
as
  • ขณะที่[Lex2]
  • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
  • ทั้งๆ ที่[Lex2]
  • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
  • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
  • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
  • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
  • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
  • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
  • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
  • /AE1 Z/ [CMU]
  • /EH1 Z/ [CMU]
  • (cc) /æz/ [OALD]
much
  • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
  • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
  • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
  • บ่อย: ถี่ [Lex2]
  • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
  • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
  • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
  • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
  • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
  • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
  • /M AH1 CH/ [CMU]
  • (n) /m'ʌtʃ/ [OALD]
can
  • กระป๋อง[Lex2]
  • คุก (คำสแลง)[Lex2]
  • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
  • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
  • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
  • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
  • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
  • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
  • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
  • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
  • /K AE1 N/ [CMU]
  • /K AH0 N/ [CMU]
  • (v) /kæn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top