ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i object.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i object.-, *i object.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i object. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i object.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I object.คัดค้านครับ Oh, God! (1977)
I object.ผมไม่เห็นด้วย. Princess Protection Program (2009)
I object.ผมขอค้านครับ The Excelsior Acquisition (2010)
I object.อย่าทำนะ Episode #1.6 (2010)
I object.ขอค้าน Pilot (2011)
Fine, I object.โอเค ฉันขอค้าน Reasonable Doubt (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top