Search result for

i put a cloth over the strings to lessen the noise.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i put a cloth [...] en the noise.-, *i put a cloth [...] en the noise.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) put ( P UH1 T) a ( AH0) cloth ( K L AO1 TH) over ( OW1 V ER0) the ( DH AH0) strings ( S T R IH1 NG Z) to ( T UW1) lessen ( L EH1 S AH0 N) the ( DH AH0) noise ( N OY1 Z).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
put
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ut/ [OALD]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
cloth
 • ผ้า[Lex2]
 • (คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths [Hope]
 • (n) ผ้า,เสื้อผ้า [Nontri]
 • /K L AO1 TH/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒth/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
strings
 • /S T R IH1 NG Z/ [CMU]
 • (v) /str'ɪŋz/ [OALD]
  [string]
 • เชือก: สายผูก, สายป่าน [Lex2]
 • การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ[Lex2]
 • แถว: ทาง [Lex2]
 • ฝูงสัตว์ที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน[Lex2]
 • สายดนตรี[Lex2]
 • สายสร้อย: สายประคำคอ, สายร้อย [Lex2]
 • ใส่สาย: ร้อยสาย [Lex2]
 • จัดเรียงเป็นแถว[Lex2]
 • ผูกด้วยเชือก: มัดด้วยเชือก, มัดด้วยสายรัด [Lex2]
 • ทำจากเชือก: ทำจากสายป่าน [Lex2]
 • (สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว [Hope]
 • (n) สาย,เชือก,เส้น,ฝูง,แถว,บรรทัด,ทาง [Nontri]
 • (vt) ขึงสาย,ผูกเชือก,ร้อย,สน,ทำให้ตึง,จัดลำดับ [Nontri]
 • /S T R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /str'ɪŋ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
lessen
 • บรรเทา: แบ่งเบา, คลาย [Lex2]
 • ลดลง: ลด, ต่ำลง, น้อยลง [Lex2]
 • (เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย [Hope]
 • (vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย [Nontri]
 • /L EH1 S AH0 N/ [CMU]
 • (v) /l'ɛsn/ [OALD]
noise
 • เสียงดัง: เสียงรบกวน [Lex2]
 • ป่าวประกาศ: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ) [Lex2]
 • พูดมาก: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง [Lex2]
 • จุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ [LongdoEN]
 • (นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก [Hope]
 • (n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง [Nontri]
 • (vt) ส่งเสียง,ทำเสียงดัง,ประกาศลั่น [Nontri]
 • /N OY1 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ɔɪz/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top