ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinweis

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinweis-, *hinweis*, hinwei
German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Tipp
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinweis {m} | Hinweise {pl}clue | clues [Add to Longdo]
Hinweis {m} | Hinweise {pl}hint | hints [Add to Longdo]
Hinweis {m} | allgemeine Hinweiseinformation | general information [Add to Longdo]
Hinweisen {n}advertence [Add to Longdo]
Hinweisschild {n}decal information [Add to Longdo]
Hinweistafel {f}; Hinweisschild {n}information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Hinweisung {f} | Hinweisungen {pl}advertency | advertencies [Add to Longdo]
Hinweiszeichen {n}; Markierung {f}sentinel [Add to Longdo]
hinweisen; erwähnen | hinweisend; erwähnend | hingewiesen; erwähntto allude | alluding | alluded [Add to Longdo]
hinweisen; weisen | hinweisend; weisend | hingewiesen; gewiesento point out | pointing out | pointed out [Add to Longdo]
hinweisen | hinweisendto advert | advertent [Add to Longdo]
hinweisendindicative [Add to Longdo]
hinweisend {adv}advertently [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Hinweis /hinvais/ 
   clue; consideration; evidence; hint; index; reference; tip

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top