ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happy birthday to you.

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happy birthday to you.-, *happy birthday to you.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Happy birthday to you. #Happy birthday to you The Cement Garden (1993)
d Happy birthday to you. d Happy birthday to you.# Happy birthday to you, # Happy birthday to you, Cinderella (2006)
d Happy birthday to you. d Happy birthday to you.# Happy birthday to you, # Happy birthday to you, Cinderella (2006)
Happy Birthday to you.* แฮปปี้เบิร์ดเดย์.. ทูยู.. * Guadalcanal/Leckie (2010)
Happy birthday to you.Happy birthday to you Kalele (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top