ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hecklers

HH EH1 K L ER0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hecklers-, *hecklers*, heckler
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hecklers provided a needed serviceเงื่อนไขการบริการของคนที่ชอบขัดคอ A Night of Neglect (2011)
To be some vocal adrenaline hecklers there, too.พวกโวคัล อาดรีนาลีนมาป่วนด้วยแน่ A Night of Neglect (2011)
I think I may know a way to shut those hecklers upฉันรู้วิธี จัดการพวกมันแล้ว A Night of Neglect (2011)
To tell you guys what great hecklers you are.เพื่อมาบอกพวกเธอว่า พวกเธอเป็นนักขัดจังหวะที่ดีมากนะ A Night of Neglect (2011)
For helping out with the benefit and the hecklers and...ที่คุณคอยช่วยเหลือเรื่องชมรม กับเรื่องพวกเด็กเกเร แล้ว... A Night of Neglect (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HECKLERS HH EH1 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hecklers (n) hˈɛkləz (h e1 k l @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top