หรือคุณหมายถึง goße?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gosse

G AA1 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gosse-, *gosse*
Possible hiragana form: ごっせ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look like a white Lou Gossett, Jr.คุณดูเหมือน Lou Gossett, Jr. ผิวขาว Biology 101 (2011)
Mozzie, they were out of the Gosset Brut, so I had them open a Grand Cuvee '96.มอสซี่, ผมให้เค้าเปิดแชมเปญ Grand Cuvee ปี 96 มาจาก กอสเซ็ท บรุท เชียวนะ Stealing Home (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เรอัล ซาราโกซ่า[TM] (Rēal Sārākōsā) EN: Real Zaragoza   FR: Réal Saragosse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSE    G AA1 S
GOSSEN    G AO1 S AH0 N
GOSSER    G AO1 S ER0
GOSSETT    G AA1 S EH0 T
GOSSELIN    G AA1 S AH0 L IH2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}kennel | kennels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  gosse /gos/ 
   girl; lass; wench; boy; lad; laddie

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  gosse
   boy; lad; laddie

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gosse /gɔsə/ 
   drain; gutter; kennel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top