ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good night.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good night.-, *good night.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good night. The boy went out and the old man thought, "Why do old men wake so early?เด็กผู้ชายคนนั้นก็ออกไปและ ชายชราคิด The Old Man and the Sea (1958)
- Good night. Good night.- คืนที่ดี คืนที่ดี Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Good night. Good night. Sweet dreams.- ฝันดีนะ Schindler's List (1993)
Good night. Pleasant dreams.ราตรีสวัสดิ์ ฝันดี James and the Giant Peach (1996)
Good night. Bye.ราตรีสวัสดิ์ Never Been Kissed (1999)
- Good night. - Bye.กู๊ดไนท์ บาย Legally Blonde (2001)
- Good night. - Good night.กู๊ดไนท์ กู๊ดไนท์ Legally Blonde (2001)
This time it's good night. Good night, Julie.ต้องไปนอนแล้วล่ะ Swimming Pool (2003)
Good night. Sweet dreams. Keep them dry there, Doug.ราตรีสวัสดิ์ หลับฝันดี อย่าให้เปียกหล่ะดัค 50 First Dates (2004)
- Good night. - Good night, Mike!ราตรีสวัสดิ์ ไมค์! Ladder 49 (2004)
Good night. I need you to get that on my desk--ราตรีสวัสดิ์ ฉันอยากให้คุณเอาสิ่งนั้นไปไว้ที่โต๊ะฉัน... The Forgotten (2004)
- Good night. Now, I wasn't looking, John.-ราตรีสวัส แหม ฉันไม่ได้ดูอยู่นะจอห์น An American Haunting (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good night.He kissed me good night.
good night.Now it's time to say good night.
good night.She kissed her mother good night.
good night.She wished me good night.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top