ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genève

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genève-, *genève*
Possible hiragana form: げんう゛ぇ
CMU English Pronouncing Dictionary
GENEVE JH AH0 N IY1 V

French-Thai: Longdo Dictionary
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n ) ชื่อเมืองจเนีวา

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  Genève /ʒənɛv/ 
   Geneva

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Genève
   Geneva

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top