ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gmbh

G AH0 M   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gmbh-, *gmbh*
CMU English Pronouncing Dictionary
GMBH    G AH0 M
GMBH    JH IY1 EH1 M B IY1 EY1 CH

German-Thai: Longdo Dictionary
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter HaftungLLC; Ltd. : limited liability company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top