ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frequency table

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frequency table-, *frequency table*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frequency tableตารางความถี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
frequency tableตารางความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequency Tableตารางแจกแจงความถี่ [การแพทย์]
frequency tableตารางความถี่, ตารางทางสถิติที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละค่าที่เป็นไปได้หรือในแต่ละอันตรภาคชั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frequency Table, Simpleตารางแจกแจงความถี่แบบธรรมดา [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top