ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaps

F L AE1 P S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaps-, *flaps*, flap
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaps[SL] อวัยวะเพศหญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flapsเยื่อบางๆ,แผ่นเนื้อเยื่อชนิดมีขั้ว [การแพทย์]
Flaps, Avulsionผิวหนังชิ้นใหญ่ฉีกออก [การแพทย์]
Flaps, Bipedicledขั้ว2ข้าง [การแพทย์]
Flaps, Bridgingใช้เนื้อส่วนอื่นมาเป็นสะพาน [การแพทย์]
Flaps, Cross-Fingerการปลูกผิวหนังข้ามนิ้ว [การแพทย์]
Flaps, Cross-Fingerผิวหนังปลูกมีขั้วข้ามนิ้ว [การแพทย์]
Flaps, Delayedการปลูกผิวหนังชนิดม้วนเป็นแห่งเป็นระยะ [การแพทย์]
Flaps, Designing theการวางแผนสร้างแฟลบ [การแพทย์]
Flaps, Gauntletการปลูกผิวหนังชนิดมีขั้วปลายหนึ่งหุ้มมือหรือนิ้ว [การแพทย์]
Flaps, Myocutaneousการปิดแผลด้วยแผ่นผิวหนังติดกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm smart enough to know that if the rumors I've heard about you with women were true, you wouldn't have had time to fly a plane, let alone invent one whether the wing flaps were 35.4 or 36.9.แต่ฉันก็เป็นคริสเตียนที่ดี และฉลาดพอที่จะรู้ว่า ถ้าข่าวลือกับผู้หญิงของคุณเป็นจริงทุกเรื่อง คุณคงไม่มีเวลาไปขับเครื่องบิน อย่าว่าแต่จะประดิษฐ์เลย Rules Don't Apply (2016)
Look, I want you to tell Arnold that the wing flaps are not 35.4.ผมอยากให้คุณบอกอาร์โนลด์ว่า ปีกแฟลบไม่ใช่ 35.4 นะ ต้องเป็น 36.9 Rules Don't Apply (2016)
A butterfly flaps its wings in Bali and six weeks later your outdoor wedding in Maine is ruined.งานแต่งงานกลางแจ้ง ของคุณในรัฐเมนจะเจ๊ง สภาพภูมิอากาศเป็น ค่าเฉลี่ยระยะยาว The World Set Free (2014)
- Set flaps 15 degrees.- ตั้งปีกที่ 15 องศา World War Z (2013)
Just close the flaps and put that box on top - it'll keep it shut.ปิดกล่องแล้วเอากล่องอื่นวางทับก็พอ Toy Story of Terror (2013)
Flaps down.แฟลบกาง Red Tails (2012)
All right, Deke. Flaps down.ไม่เป็นไรดีค กางแฟลบ Red Tails (2012)
with those dead eyes and flaps of rotting skin coming off its face.แถมมีเศษเนื้อเหม็นติด อยู่ที่ใบหน้าด้วย Undead Again (2012)
Could we not talk about eye flaps while we're eating, please?เราไม่คุยเรื่องตาที่ขยับไปมาได้ไหม ขณะที่เรากินกันอยู่ ขอร้อง Picture This (2011)
And wherever they are, just a few flaps of their wings and they're somewhere else...ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงกระพือปีก พวกมัน ก็ปรากฏอยู่ที่อื่น Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Pickled eggs and flaps of mudซีสในเท้าและตีน Rango (2011)
Flaps up.กางปีก Merry Madagascar (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAPS    F L AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaps    (v) flˈæps (f l a1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flaps
      n 1: a movable airfoil that is part of an aircraft wing; used to
           increase lift or drag [syn: {flap}, {flaps}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top