ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnair

F IH1 N EH1 R   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnair-, *finnair*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finnair มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finnair*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Passengers for Finnair flight AY970 to Helsinki who have already checked in may now board the coach at gate 16.Passagiere für Finnair Flug AY970 nach Helsinki können nun am Flugsteig 16 mit dem Einstieg beginnen. Billion Dollar Brain (1967)
Finnair?FinnairBillion Dollar Brain (1967)
The Finnair plane from helsinki has landed.Die Finnair-Maschine aus helsinki ist gelandet. The Butt (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายการบินฟินน์แอร์[TM] (Sāikānbin Finaē) EN: Finnair   FR: Finnair

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNAIR F IH1 N EH1 R

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top