ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferner

F ER1 N ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferner-, *ferner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fernery[N] สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น

CMU English Pronouncing Dictionary
FERNER    F ER1 N ER0
FERNERY    F ER1 N ER0 IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernerkundung {f}remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite [Add to Longdo]
ferneralso [Add to Longdo]
fernermoreover [Add to Longdo]
ferner; weiter; überdiesfurther; farther [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ferner /fɛrnr/
   again; against; also; farther; further; moreover

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top