ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

econometric model

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -econometric model-, *econometric model*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา econometric model มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *econometric model*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelsแบบจำลองทางเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ökonometrisch {adj} | ökonometrisches Modelleconometric | econometric model [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top