ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encourages

EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encourages-, *encourages*, encourage
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
The government in Tokyo encourages these fears.ทางรัฐบาลญี่ปุ่นในโตเกียว จึงยิ่งกระพือข่าวนี้.. The Great Raid (2005)
My wife encourages me to spend time in the garden for my health.ภรรยาผม สนับสนุนให้ผมใช้เวลา อยู่ในสวน เพื่อสุขภาพ Pride & Prejudice (2005)
Encourages the girls to swim topless. It's good for business.เป็นการสนับสนุนให้พวกสาวๆว่ายน้ำแบบเปลือยท่อนบน มันดีต่อธุรกิจน่ะ Ending Happy (2007)
There's only one guy who encourages his students to dress like, uh, space cowboys.มีแค่คนเดียวที่แนะนำให้ลูกศิษย์แต่งตัวแบบ เอ่อ สเปซ คาวบอย 52 Pickup (2008)
And along comes this religion, which encourages you to get hammered, run naked through the woods, have sex with whoever, or whatever, and it's all part of getting closer to God.ทีนี้ศาสนานี้ก็โผล่มา สนับสนุนให้เธอลงมือ วิ่งพล่านไปทั่วป่าทั้งโป๊ๆ ไปนอนกับใครก็ได้ Frenzy (2009)
The Swiss Guard is a calling, not a profession, and it encourages a certain civiltry.สวิส Guard เป็นโทร, ไม่เป็นอาชีพ และสนับสนุนให้มีประเภทดันทุรัง. Angels & Demons (2009)
Our dance teacher encourages us to take acting classes to tap into our emotional cores, so Troy and I both decided to take it together.ครูสอนเต้นรำสนับสนุนให้เราไปเรียนการแสดง เพื่อเข้าถึงแก่นอารมณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นทรอยกับฉันเลยตัดสินใจลงเรียนมันด้วยกัน Competitive Wine Tasting (2011)
UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins.UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins. Balcoin (2011)
Encourages Type 2 diabetes.ก่อให้เกิดโรคเบาหวานแบบ ไทป์2 The Tiger in the Tale (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragesDemocracy encourages freedom.
encouragesOur school encourages sports.
encouragesThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGES EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 Z
ENCOURAGES IH0 N K ER1 AH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encourages (v) ˈɪnkˈʌrɪʤɪz (i1 n k uh1 r i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
後を引く[あとをひく, atowohiku] (exp,v5k) (1) to be moreish; to have a quality that encourages you to eat (drink) more of them after; (2) to have lingering effects [Add to Longdo]
招福[しょうふく, shoufuku] (n) good luck charm; something that encourages or invites good luck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top