ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

don't talk about her like that

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -don't talk about her like that-, *don't talk about her like that*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา don't talk about her like that มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *don't talk about her like that*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นนะ Pilot (2005)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นอีกเป็นอันขาด Wendigo (2005)
Hey,don't talk about her like that.เฮ้ อย่าพูดถึงเธออย่างนั้นนะ Now You Know (2007)
Come on, Glenn. Don't talk about her like that.ไม่เอาน่าเกร็น อย่าพูดถึงเธอแบบนี้เลย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงเธอแบบนั้นนะ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top