ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dillinger

D IH1 L IH0 NG ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dillinger-, *dillinger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight, I'm coming to you live in the base of Dillinger Quarry, where, since the York murders of 1923, there have been numerous sightings of the paranormal.คืนนี้ผมจะพาคุณไปล่าท้าผีแบบสดๆ ที่เหมืองแร่ดาลินเจอร์ ยอร์คถูกฆาตกรรมที่นี่ตั้งแต่ปี 1923 มีการพบเรื่องลี้ลับหลายครั้ง The Diamond in the Rough (2013)
You'll be the John Dillinger of the Metropolitan Detention Center.นายจะได้เป็นตำนาน จอน ดิลลิงเจอร์ แห่งนครบาลการกักกัน Granite State (2013)
I'm just saying I think Dillinger was one of them.ฉันแค่บอกว่า คิดว่า ดิลลิงเจอร์คือหนึ่งในนั้น Seven Psychopaths (2012)
Was it Dillinger got shot through the eyeball or am I thinking of somebody else?เป็นดิลลิงเจอร์ที่ถูกยิงทะลุเบ้าตาใช่มั้ย หรือฉันคิดว่าเป็นคนอื่น? Seven Psychopaths (2012)
Deadly as Dillinger Kapow.ผมดูเหมือน จอมโจร ดิลิงเจอร์หรือไร Days Gone Bye (2010)
I mean, even if there are other Dillingers at the parade, none of them will have one of Johnny's actual suits from the movie.ฉันหมายถึงว่า ถึงแม้ว่าจะมีดิลินเจอร์ที่ขบวนพาเรด เชื่อดิไม่มีซักคน ที่ได้สูทของแท้ที่จอห์นนี่ใส่ตอนเล่นหนังแน่ How to Succeed in Bassness (2009)
John Dillinger ain't going to a Shirley Temple movie.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ไม่ไปดูหนูน้อยเชอรรี่ เทมเปอร์แน่ Public Enemies (2009)
John Dillinger held up a bank for $74,000 while you failed to arrest Nelson.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ปล้นธนาคารขนเงินไป 74,000 ดอลลาร์ ส่วนคุณจับเนลสันไม่ได้ Public Enemies (2009)
But Dillinger did aid law enforcement in one way.สิ่งที่ดิลลิ่งเขาช่วยประเทศได้ในทางหนึ่ง Public Enemies (2009)
Arrest her. Pick up all known Dillinger associates, doctors, family,จับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดิลลิ่งเจอร์ ทั้งหมอและครอบครัวเขา Public Enemies (2009)
"John Dillinger is making a mockeryจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Or just stand Dillinger up against a wall and shoot him.ก็สั่งให้ดิลลิ่งเจอร์ไปยืนริมกำแพง Public Enemies (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DILLINGER    D IH1 L IH0 NG ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top