ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concordances

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concordances-, *concordances*, concordance
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concordances มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concordances*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concordance[N] ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Gonotropic Concordanceกิจกรรมการหาอาหารของยุงตัวเมีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quentin Quale was attacked near his lab at Concordance Research last night.Quentin Quale wurde letzte Nacht nahe seines Labors bei Concordance Research angegriffen. The Nuclear Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordancWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übereinstimmung {f}concordance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[, konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top