ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book fair

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book fair-, *book fair*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก

ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a month early for the book fair.คุณเดือนต้นสำหรับงานสัปดาห์หนังสือ The Russia House (1990)
Welcome to Moscow again. Welcome to the book fair.ขอต้อนรับสู่มอสโกอีกครั้ง ยินดีต้อนรับสู่งานสัปดาห์หนังสือ The Russia House (1990)
To hell with the book fair.ไปนรกกับงานสัปดาห์หนังสือ The Russia House (1990)
He will make a special visit to Moscow during the book fair to meet you.เขาจะทำให้การเข้าชมพิเศษไปมอสโกในช่วงงานสัปดาห์หนังสือที่ได้พบคุณ The Russia House (1990)
Elinor, you were away at a book fair and we were housesitting for you.เอลินอร์ ตอนนั้นคุณไปเที่ยวงานเทศกาลหนังสือ แล้วเราก็เฝ้าบ้านให้คุณ พ่อ เม็กกี้ แล้วก็แม่ของลูก Inkheart (2008)
Never too late. Aren't you glad we went to that book fair?ไม่เคยสายไป คุณไม่ดีใจหรือที่เราไปงานหนังสือนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Even to do two weeks at the book fair in Paris.แม้แต่จะทำ 2 อาทิตย์ ที่งานแสดงหนังสือ ในปารีส Crime Doesn't Pay (2009)
Brick's got a book fair he needs to get to and Sue needs jeggings, whatever those are and Axl has this science project due Monday and needs a poster board and an idea.และซูต้องการเลกกิ้ง อะไรก็ตามนั่น.. ..ส่วนแอ็กเซลมี งานวิทย์ถึงวันจันทร์ เขาต้องการโปสเตอร์ และช่วยคิด Taking Back the House (2011)
We have an additional award tonight, fellow book fairies.dоn't knоw. Ι kіndа lіkе іt. Cloud Atlas (2012)
That one goes to the book fair.กล่องนั้นไปงานสัปดาห์หนังสือ CTRL:A (2012)
When does this happen? I got a book fair in half an hour.จะเริ่มเมื่อไหร่ อีกครึ่งชม.มีโชว์ที่งานหนังสือ Hotel Transylvania 2 (2015)
Seriously, guys, if I'm late for the book fair, I'll miss the street fair.นี่ ถ้าผมไปงานหนังสือสาย จะไปถนนคนเดินไม่ทัน Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ [org.] (Ngān Sapdā Nangseū Haengchāt) EN: Bangkok International Book Fair   FR: Foire du Livre de Bangok [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古書市[こしょいち, koshoichi] (n) secondhand book fair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 book fair
   n 1: fair organized by publishers or booksellers to promote the
      sale of books [syn: {book fair}, {bookfair}]
   2: bazaar at which books are sold or auctioned off in order to
     raise funds for a worthy cause [syn: {book fair}, {bookfair}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top