ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackstone

B L AE1 K S T OW2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackstone-, *blackstone*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Otherwise, why does he have Blackstones keeping us away from it?มิฉะนั้นทำไมเขามี บแลกสโทนส ทำให้เราห่างจากมันได้หรือไม่ The Magnificent Seven (2016)
He's got the sheriff on his payroll and Blackstone agents in his employ.เขามีนายอำเภอในบัญชีเงินเดือน และ บแลกสโทนส ตัวแทนของเขาในการจ้างงานของเขา The Magnificent Seven (2016)
Blackstone detective agents. Cowards.ตัวแทนนักสืบ บแลกสโทนส ขี้ ขลาด The Magnificent Seven (2016)
Now, Blackstones are good, union busting, back-shooting homesteaders and women, but you put 'em up against some real men, men that know what they're doing...ตอนนี้เป็นสิ่งที่ดี บแลกสโทนส สหภาพทรวงอก กลับยิง คนตั้งรกราก และหญิง แต่ คุณใส่มันขึ้นกับบางคนจริงคนที่ รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำ The Magnificent Seven (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKSTONE B L AE1 K S T OW2 N
BLACKSTONE'S B L AE1 K S T OW2 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top