ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besucher {m}

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besucher {m}-, *besucher {m}*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besucher {m} มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besucher {m}*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besucher {m}; Besucherin {f} | Besucher {pl}; Besucherinnen {pl}visitor | visitors [Add to Longdo]
Besucher {m}caller [Add to Longdo]
Kinobesucher {m}cinemagoer; moviegoer [Am.] [Add to Longdo]
Kirchenbesucher {m}church goer [Add to Longdo]
Messebesucher {m}visitor at a fair [Add to Longdo]
Strandgänger {m}; Strandbesucher {m}beach goer [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}playgoer [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}theatregoer; theatergoer [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top