ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brooks'

B R UH1 K S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brooks'-, *brooks'*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this Mr. Brooks' English class?ห้องนี้คือชั้นเรียนภาษาอังกฤษของคุณบรูคใช่ไหม? Upper West Side Story (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKS'    B R UH1 K S
BROOKS'S    B R UH1 K S IH0 Z
BROOKS'S    B R UH1 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top