ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditing standard

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditing standard-, *auditing standard*, auditing standar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา auditing standard มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *auditing standard*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditing standardมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardsมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfungsgrundsatz {m}auditing standard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top