ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anything you [...] court of law.

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anything you [...] court of law.-, *anything you [...] court of law.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anything you say can and will be used against you in a court of law. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anything you say can and will be used against you in a court of law.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anything you say can and will be used against you in a court of law.เพราะสิ่งที่คุณพูด จะถูกนำไปใช้ปรักปรำคุณในชั้นศาล Mannequin: On the Move (1991)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกอย่างที่คุณพูด จะไปใช้เป็นหลักฐานตัดสินคุณในศาล Silent Hill (2006)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกคำที่คุณพูดสามารถนำไปใช้ในศาลได้ Double Blind (2009)
Anything you say can and will be used against you in a court of law...ทุกอย่างที่คุณพูด จะถูกพิจารณาในชั้นศาล... The Culling (2009)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูด จะถูกใช้ค้านคุณ ในชั้นศาลได้ 25 to Life (2010)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.เพราะทุกคำพูดของคุณ จะถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล/ คุณกำลังเข้าใจผิด! Out of the Light (2011)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.และอะไรก็ตามที่คุณพูดจะสามารถนำมาใช้ต่อสู้คุณ ในชั้นศาลได้ Making the Connection (2011)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุุกอย่างที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้ในคดี ในศาล Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกคำที่คุณพูดสามารถ ใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้  ()
Anything you say can and will be used against you in a court of law.อะไรก็ตามที่คุณพูดสามารถ และจะถูกใช้หักล้างคุณ ในชั้นศาล - เกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่? The Kiss (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกอย่างที่คุณพูด Bury the Lede (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.คำพูดของคุณสามารถใช้ ในการพิจารณาคดีในศาลได้ Bad Moon Rising (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูด จะนำไปใช้ปรักปรำคุณ ในชั้นศาลได้ Leave It to Beavers (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้แก้ต่าง ในชั้นศาล The Hour of Death (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูดสามารถนำมาหักล้าง ในชั้นศาลได้ Season of the Hexenbiest (2012)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกๆสิ่งที่คุณพูดจะสามารถนำไปให้การ ต่อสู้ในชั้นศาลได้ To'hajiilee (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูดสามารถและจะเป็น มาใช้กับคุณในศาล. Runner Runner (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.คุณมีสิทธิ ที่จะไม่พูด สิ่งที่คุณพูดสามารถ \ N จะใช้การกับคุณ Power (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกสิ่งที่คุณพูด จะถูกนำไปให้การในศาล The Doll in the Derby (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกสิ่งที่คุณพูดสามารถนำมาใช้กับคุณ ในศาล Smoke Alarm (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกสิ่งที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้ในศาล Sacrifice (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกอย่างที่คุณพูด สามารถนำเปรียบเทียบได้ ในศาล One Angry Fuchsbau (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกอย่างที่คุณพูดสามารถนำไปใช้ ปรักปรำคุณในชั้นศาลได้ The Inspiration (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกอย่างที่เธอพูดว่าหรือทำ มันจะทำร้ายเธอ Under the Gun (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกคำที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาล Truth and Consequences (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.เพราะทุกคำพูดของคุณจะถูก นำไปใช้ในชั้นศาล Sister's Keeper (2013)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.ทุกสิ่งที่คุณพูดสามารถนำไปใช้ยันคุณ ในศาลได้ Cry Havoc (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top