ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ah, you

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ah, you-, *ah, you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย! Pinocchio (1940)
Ah, you know.ร้องยังงี้ไง Blazing Saddles (1974)
Ah, you gotta love this place. Every day is like Halloween.ใช่ซิ แล้วคุณก็ต้องอยู่ห่างๆ ลูกผมไว้ Deep Throat (1993)
Ah, you checked the pressure sensors in the parking structure, didn't you?อา... คุณเช็คจากเซ็นเซอร์น้ำหนักรึ? Ghost in the Shell (1995)
Ah, you say that thisหา เมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะ Sex Is Zero (2002)
Ah, you girl, Griet.มาพอดี สาวน้อย กรีท Girl with a Pearl Earring (2003)
Ah, you must be one of the elders from there; you have that look.เป็นหนึ่งในเอลเดอร์เหรอคะ คือคุณดูเหมือนน่ะค่ะ Latter Days (2003)
Daesu, I don't remember since it was so long ago but that Soo ah, you see...แด ซู ฉันจำไม่ได้แล้วนะเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้ว Oldboy (2003)
ah, you know the rest.ah, และคุณคงรู้ว่าวันนี้. Shrek 2 (2004)
- Ah, you mean you are in the shit?- อ้า! หมายถึงนายซวยละสิ? Transporter 2 (2005)
Ah, you need some money?อา, เธออยากได้เงินหรอ? Sad Movie (2005)
Ah, you know. They said I'd live.อา คุณก็รู้ พวกนั้นว่าผมรอด Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ah, youAh, you're leaving tomorrow!

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top