ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural cooperative

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural cooperative-, *agricultural cooperative*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural cooperativeสหกรณ์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a notice from the town hall: The next duty stand will be Sakai's Agricultural Cooperative Fuel...นี่มันข้อความจากศาลาว่าการ\ตรงป้ายถัดไปคือสหกรณ์น้ำมันทางการเกษตรแห่งซาเกอิ... 5 Centimeters Per Second (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
農協[のうきょう, noukyou] (n) agricultural cooperative; (P) [Add to Longdo]
農業協同組合[のうぎょうきょうどうくみあい, nougyoukyoudoukumiai] (n) agricultural cooperative; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top