ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising campaigns

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising campaigns-, *advertising campaigns*, advertising campaign
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา advertising campaigns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *advertising campaigns*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertising campaignThe advertising campaign generated a lot of business for the company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbefeldzug {m}; Werbekampagne {f}advertising campaign; publicity campaign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top