ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

about face!

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -about face!-, *about face!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา about face! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *about face!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About face!เกี่ยวกับใบหน้า! Cars (2006)
About face!หันหน้ามา! Day of the Dead (2008)
About face!- สมบูรณ์เกี่ยวกับ Victory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about face!About face!

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top