ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anette

AH0 N EH1 T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anette-, *anette*
Possible hiragana form: あねって
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer   FR: canette de bière [f]
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister   FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANETTE AH0 N EH1 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top