ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alun

EY1 L AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alun-, *alun*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alunite(แอล' ลูไนท) n. แร่ซัลเฟทของโปแตสเซียมและอะลูมินัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aluniteอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alunitizationการเกิดอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alundumอะลันดัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, Kenneth Alun Goderich Bowes Lyon, presently holding a passport from Luxembourg, so the accent probably fits.- ครับ เคนเน็ธ อลัน ก็อดริช โบวส์ ลียง ถือหนังสือเดินทางจากลักเซมเบิร์ก ตรงกับสำเนียงการพูดของคนร้าย The Grimm Identity (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อสารส้ม[n. exp.] (bø sānsom) FR: alunière [f] (vx)
หินสารส้ม[n. exp.] (hin sānsom) FR: alunite [f]
จังหวัดพัทลุง[n. prop.] (Jangwat Phatthalung) EN: Phatthalung province   FR: province de Phatthalung [f]
พัทลุง[n. prop.] (Phatthalung) EN: Phatthalung   FR: Phatthalung
โรงงานสารส้ม[n. exp.] (rōng-ngān sānsom) FR: alunerie [f] (vx)
สารส้ม[n.] (sānsom) EN: alum   FR: alun [m]
ซึ่งมีสารส้ม[adj.] (seung mī sānsom) FR: aluneux (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUN    EY1 L AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
バラン[, baran] (n) balun [Add to Longdo]
バルアン[, baruan] (n) {comp} balun [Add to Longdo]
法輪功[ほうりんこう;ファルンゴン, hourinkou ; farungon] (n) Falun Gong; Falun Dafa [Add to Longdo]
法輪大法[ファルンダーファ, farunda-fa] (n) (See 法輪功) Falun Dafa; Falun Gong [Add to Longdo]
鬢長[びんなが;ビンナガ, binnaga ; binnaga] (n) (uk) albacore (Thunnus alalunga); germon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バルアン[ばるあん, baruan] balun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  alun /aly/ 
   alum

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  alun
   alum

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  alun
   alum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top