ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

additives

AE1 D IH0 T IH0 V Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -additives-, *additives*, additive
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารเคมีที่เติมเข้าไปในยางเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ตามต้องการ สารเติมแต่งมีด้วยกันหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สารต้านปฏิกิรยาออกซิเดชัน สารกันไฟฟ้าสถิต สารเพิ่มสี สารหน่วงการติดไฟ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Additivesสารเสริม, การเติมสารตัวอื่น, สารที่ผสมในอาหาร [การแพทย์]
Additives, Miscellaneousสารปรุงแต่งอื่นๆ [การแพทย์]
Additives, Partiallyเสริมกันบางส่วน [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Adjunctsสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Necessitiesสารปรุงแต่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're dialing back the additives to deliver the highest quality all-American product you people deserve.เราย้อนกลับไปหา สารเติมแต่ง เพื่อมอบสินค้าอเมริกัน\ที่คุณภาพดีที่สุดทุกชนิด 55 00: 01: There Will Be Blood (2012)
Well,we got some food and cosmetic additives and a shot of isopropyl.เราพบอาหารบางอย่างและเครื่องสำอาง ที่ถูกเติมลงไป และไอโซโพรพิล Bolt Action (2009)
The additives used to strengthen the bacterial capsulesมีสารเร่งให้แบคทีเรียแข็งแกร่งขึ้น Amplification (2009)
I know it's illegal! There's no additives or preservatives in it.ฉันรู้ว่ามันผิด แต่นี่ไม่ได้ใส่สารกันบูด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITIVES    AE1 D IH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
additives    (n) ˈædɪtɪvz (a1 d i t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives [Add to Longdo]
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top