ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-why didn-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: why didn, *why didn*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
why didnIf he was to return at seven o'clock, why didn't he?
why didnWhy didn't modern technology develop in China?
why didnWhy didn't they draw up a passenger list?
why didnWhy didn't you attend the class meeting?
why didnWhy didn't you believe me?
why didnWhy didn't you bring your wife to the party?
why didnWhy didn't you call me up?
why didnWhy didn't you dance with him?
why didnWhy didn't you follow my advice?
why didnWhy didn't you get here sooner?
why didnWhy didn't you get one before we left?
why didnWhy didn't you let me know you were in New York?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top