ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-who is it-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: who is it, *who is it*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who is it for?มันคือใครหรือไม่? Yellow Submarine (1968)
[ Schindler ] Klonowska, who is it ?โคลโนวสก้า... ใครมา Schindler's List (1993)
- Who is it now?- (เสียงพันเอก Budahas) ใครมาอีกแล้ว ? Squeeze (1993)
- Who is it this time?-คราวนี้เป็นใครอีก Toy Story (1995)
- Who is it that...?ใครบอกลูกเรื่องนี้? Show Me Love (1998)
So who is it then?งั้นใครกัน Frailty (2001)
Who is it that the monster's taken, Minerva?ใครคือเหยื่อ ที่ถูกสัตว์ร้ายจับไป มิเนอร์ว่า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Who is it you want to show me?คุณจะพาใครมาให้ฉันดู Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Now... who is it possessing?แล้ว.. ใครที่ถูกผีสิงล่ะ Phantom Traveler (2005)
So who is it you write to?แล้ว... . คุณเขียนถึงใครล่ะ? The Lake House (2006)
When you're dropping without a parachute or your store's being robbed or your house is on fire, who is it that brakes your fall, puts out the flames and saves your children?ดิฉันขอถาม: Spider-Man 3 (2007)
- Grayer X? - Who is it you're looking for?- เกรเยอร์ เอ็กซ์ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
who is itWho is it that is sleeping on my bed?
who is itWho is it that you want to talk to?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top