ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-vases-

V EY1 S AH0 Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vases, *vases*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two Ming vases up for auction - Chenghua.มีการประมูลแจกันหมิง 2 ใบ... เฉิงหัว The Blind Banker (2010)
Why are my tribal vases under the sink?ทำไมแจกันประจำเผ่าของแม่ ถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vasesShe picked up one of the glass vases.
vasesThese vases must be used carefully.

CMU English Pronouncing Dictionary
VASES    V EY1 S AH0 Z
VASES    V AA1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vases    (n) vˈaːzɪz (v aa1 z i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top