Search result for

-time could not mar the perfect symmetry of those walls.-

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: time could no [...] those walls., *time could no [...] those walls.*
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit
ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

-time ( T AY1 M) could ( K UH1 D) not ( N AA1 T) mar ( M AA1 R) the ( DH AH0) perfect ( P ER0 F EH1 K T) symmetry ( S IH1 M AH0 T R IY0) of ( AH1 V) those ( DH OW1 Z) walls ( W AO1 L Z).-

 


  

 
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
could
 • กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can: สามารถ [Lex2]
 • (คูด) v. อดีตกาลของ can [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
 • /K UH1 D/ [CMU]
 • (v) /kud/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
mar
 • ทำให้เสียหาย: ทำให้ใช้ไม่ได้, ทำให้เป็นรอย [Lex2]
 • (มาร์) vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เสียหาย,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูปเสียร่าง [Hope]
 • (vt) ทำลาย,ทำให้เสียหาย,ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสื่อมเสีย [Nontri]
 • /M AA1 R/ [CMU]
 • (n) /m'aːtʃ/ [OALD]
 • (v) /m'aːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
perfect
 • ถูกต้อง: ซึ่งแม่นยำ [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • ทำให้สมบูรณ์: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ชำนาญ [Lex2]
 • บริสุทธิ์: ซึ่งไม่เจือปน [Lex2]
 • ซึ่งสมบูรณ์แบบ: ครบถ้วน, สมบูรณ์, ซึ่งไม่มีที่ติ [Lex2]
 • กาลสมบูรณ์ (ทางไวยากรณ์)[Lex2]
 • (เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง. ###SW. perfectedly adv. perfecter n. perf [Hope]
 • (adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ [Nontri]
 • (vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีเลิศ,ทำให้ดีขึ้น [Nontri]
 • /P ER0 F EH1 K T/ [CMU]
 • /P ER1 F IH2 K T/ [CMU]
 • (j) /p'ɜːʳfɪkt/ [OALD]
 • (v) /p'əf'ɛkt/ [OALD]
symmetry
 • การมีสัดส่วนที่รับกัน: ความสมมาตร [Lex2]
 • (ซิม'มะทรี) n. การมีสัดส่วนที่รับกัน,ความสมมาตร,การมีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน [Hope]
 • (n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร [Nontri]
 • /S IH1 M AH0 T R IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪmətriː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
those
 • เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)[Lex2]
 • (โธซ) พหูพจน์ของ that [Hope]
 • (adj) เหล่านั้น,เหล่าโน้น,นั่น,โน่น [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านั้น,พวกที่,จำพวกนั้น [Nontri]
 • /DH OW1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðɒuz/ [OALD]
  [that]
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
walls
 • /W AO1 L Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːlz/ [OALD]
  [wall]
 • ผนังห้อง[Lex2]
 • กำแพง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว [Lex2]
 • สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้[Lex2]
 • ตั้งกำแพงล้อมรอบ: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ [Lex2]
 • แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอุปสรรค[Lex2]
 • ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)[Lex2]
 • (วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง [Hope]
 • (n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง [Nontri]
 • (vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น [Nontri]
 • /W AO1 L/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top