ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-then, i-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: then, i, *then, i*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
then, iCustom, then, is the great guide of human life.
then, i"Does your back hurt?" "No, not really" "Oh, that's something then, isn't it?"
then, iEvery now and then, I play tennis for recreation.
then, iIf he had been with me then, I would not have done such a thing.
then, iIf I bought the painting then, I would be rich now.
then, iIf I had been able to speak English then, I would not have been made fun of.
then, iIf I had bought the painting then, I would be rich now.
then, iI will borrow it then, if you insist.
then, iJust then, I heard the telephone ring.
then, iNay, then, I will try it.
then, iNow and then, I looked up at the sky.
then, iThen, if so, why were the like of Kyouou let upon the throne?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top