ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-starte-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: starte, *starte*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starteAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
starteA fight started about nothing between them.
starteAfter eight months he eventually started dating girls again.
starteAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
starteAfter he left, she started feeling uneasy.
starteAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
starteAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
starteA group of people started off in snow boots.
starteA group started a campaign to preserve rain forests.
starteAll at once the sky became dark and it started to rain.
starteAll the church bells started ringing together.
starteAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startecke {f} [math.]starting vertex [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Starter {m}; Programmstarter {m}launcher; program launcher [Add to Longdo]
Starter {m}starter [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top