ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-japans-

JH AH0 P AE1 N Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: japans, *japans*
CMU English Pronouncing Dictionary
JAPANS JH AH0 P AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
japans (v) ʤˈəpˈænz (jh @1 p a1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanseide {f}Japanese silk [Add to Longdo]
Japanstelze {f} [ornith.]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Japans /japɑns/
   1. Japanese
   2. Japanese; Japaneselanguage

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top