ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-give of-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give of, *give of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give of[IDM] เป็นหลักฐานของ
give of[PHRV] เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give ofHe behaved himself so as not to give offence to others.
give ofI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
give ofPlants give off oxygen as they make food.
give ofThe flowers give off a very pleasant perfume.
give ofThe flowers give off a very pleasant scent.
give ofThese wild flowers give off a nice smell.
give ofTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.
give ofWhat account can you give of your misbehavior?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top